Ammunition för jakt & skytte

Jaktammunition från PH SwedenAmmunition

Förutom tidigare sortiment kommer Malisport även kunna tillhandahålla hela Gyttorps sortiment med ammunition från Norma och RWS.

Sedan tidigare tillhandahåller vi produkter från bl.a. PH Sweden, Rhino, CCI, Magtech.

Laddprodukter kommer att finnas hemma med krut från Rhino, Vihtavouri och Norma samt tändhattar från bl.a. CCI och Federal.

Ammuntion från Gyttorp